OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja odnose se na sve narudžbe i isporuke te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između ESKADRILA d.o.o., ESKADRILA.HR i njezinih Kupaca koji kupuju putem web shopa. Opći uvjeti poslovanje čine sastvani dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom kupljenog proizvoda. Opći uvjeti poslovanja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima.

Korištenjem usluge web shopa i svih pridruženih internetskih stranica i servisa na http://www.eskadrila.hr smatra se da su Kupci u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim Općim uvjetima poslovanja te ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. www.eskadrila.hr je registrirana domena trgovačkog društva ESKADRILA d.o.o.

Kupce upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Općim uvjetima poslovanja te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

1. UVJETI KUPNJE

 Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata, odnosno reklamacije proizvoda, ponuđenih na našim internetskim stranicama.

Prodavatelj robe ponuđene na ovim stranicama je ESKADRILA d.o.o., 15. Trokut 1/B, 10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia), OIB: 00859852524, MBS: 080751718, T: +385 (0)1 6539 645, E: kontakt@eskadrila.hr W: www.eskadrila.hr, Prodavatelj prodajom putem internetske trgovine www.eskadrila.hr nastupa u svoje ime.

Kupac robe je posjetitelj internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Pojam Kupca odnosi se na potrošača, ali i na kupce pravne osobe, obrtnike i trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti. Kupac pravna osoba mora biti upisana u registar kod nadležnog trgovačkog sud ili upisana u drugi odgovarajući upisnik. Svaki kupac prilikom narudžbe mora ostaviti točne osnovne podatke potrebne za izvršenje kupovine kako bi se na zahtjev mogao ispostaviti R1 račun te odgovara za ispravnost istih.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Korištenje usluga internetske trgovine odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama. Korištenje internetske stranice od strane maloljetnih/poslovno nesposobnih osoba nije dopušteno te su roditelji/skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korištenjem, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupac odgovara za potpunost i istinitost podataka koje navodi u popunjavanju narudžbe.

2. NARUČIVANJE PROIZVODA I SKLAPANJE UGOVORA

Naručivanje robe putem web shopa moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Proizvodi se naručuju putem košarice i popunjavanjem elektroničkog obrazca. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Opći uvjeti poslovanja kao i posebni uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o pojedinom proizvodu predstavljaju ponudu Prodavatelja za sklapanje Ugovora o prodaji na daljinu te Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Općim uvjetima istu prihvaća čime se smatra da Kupac zahtijeva sklapanje ugovora između Kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Općim uvjetima poslovanja. Kupac je pokazao namjeru sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu dovršenjem narudžbe kao registrirani kupac, kao gost kupac ili putem telefonske linije.

Ugovor je sklopljen i obvezuje u trenutku kada Prodavatelj potvrdi raspoloživost i cijenu robe i ovisno o načinu plaćanja pošalje obvezujuću ponudu za plaćanje virmanom ili pošalje kupcu račun i obavijest o vremenu slanja pošiljke. Ugovor nije sklopljen samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke o izvršenoj narudžbi putem web shop sustava, jer u trenutku narudžbe roba može promijeniti raspoloživost, cijenu ili specifikaciju. Službeno obvjezujuća ponuda ili izdavanje računa potvrđuje cijenu i raspoloživost robe.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, osim ako je ugovor raskinut.

Prodavatelj pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran za moguće pravne posljedice proizašle iz takve promjene, s tim da navedene promjene stupaju na snagu objavom na ovim internetskim stranicama. Prodavatelj također pridržava pravo promjene sadržaja i promjene, ograničenje ili prestanak pružanja usluga na internetskoj trgovini u svako doba bez obaveze prethodne najave, a može djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. GLAVNA OBILJEŽJA PROIZVODA

Prodavatelj će nastojati na web shopu što točnije opisati proizvod, međutim, zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Slike proizvoda u web shopu su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklemirati s te osnove. Prodavatelj će na internetskim stranicama nastojati objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.

4. PLAĆANJE I CIJENA PROIZVODA

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti – hrvatskim kunama (HRK) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) po važećoj stopi. Važeće su cijene i ostale pogodnosti, načini plaćanja i dostave koje su na snazi u trenutku zaprimanja narudžbe.

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti trgovačkom društvu ESKADRILA d.o.o. jednim od sljedećih načina plaćanja:

Ukoliko Kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završetka procesa naručivanja, predlaže se da provjeri je li poruka u junk/spam folderu, to jest, neželjenoj pošti ili je li mailbox pun.

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

5. TROŠKOVI DOSTAVE I ISPORUKA PROIZVODA

Troškovi dostave su besplatni unutar granica Republike Hrvatske za narudžbe vrijednosti iznad 300,00 kn. Za narudžbe čija vrijednost je manja od 300,00 kn (39,81 eur) trošak dostave iznosi 30,00 kn (3,98 eur) za područja unutar granica Republike Hrvatske, a za inozemstvo 70,00 kn (9,29 eur).

Troškovi dostave priopćavaju se prilikom naručivanja kod svakog pojedinog proizvoda te ukupni troškovi dostave u slučaju naručivanja više proizvoda.

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koji je istu naznačio, odnosno ukoliko Kupac iz bilo kojeg razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati Prodavatelju, Kupac snosi troškove ponovne dostave.

Ukoliko Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu svih troškova vezanih za isporuku.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda.

Naručeni proizvodi bit će isporučeni putem dostavne službe na adresi navedenoj u narudžbi. Rok isporuke proizvoda koji se nalaze na zalihi za područje cijele Hrvatske je 7 radnih dana od dana zaključenja narudžbe i vidljive uplate. U slučaju promjene roka dostave ili druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, Prodavatelj će obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda obavijestit će kupca o mogućem terminu isporuke proizvoda. Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja slaže li se s novim rokom dostave ili želi raskinuti ugovor i traži povrat novca.

Rok isporuke počinje teći od vidljive uplate na poslovnom računu Prodavatelja. U rokove isporuke ne računaju se dan prijema narudžbe, vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca, vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Pordavatelj nije kriv te neradni dani, ako predstavljaju početak ili kraj roka.

Sve naručene proizvode nastojat će se isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke više pošiljki.

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku s vidljivim vanjskim oštećenjima. O tome je Kupac dužan obavijestiti Prodavatelja, a dostavna služba će, ukoliko je odbijen primitak pošiljke, istu vratiti Prodavatelju uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi s oštećenjima koja mogu nastati tijekom dostave. Nakon što dostavna služba zaprimi pošiljku od Prodavatelja, Prodavatelj više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi s isporukom.

Ako Kupac u roku od 15 dana od podnošenja narudžbe ne dobije nikakvu obavijest od Prodavatelja, odnosno dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

Nema dodatnih troškova uporabe sredstava daljinske komunikacije.

6. POVRAT I REKLAMACIJE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje u internetskoj trgovini sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac isti nije dužan preuzeti, odnosno može odbiti primitak pošiljke. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i razlozima navedenim u Zakonu o obveznim odnosima.

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu za zaštitu potrošača. Prodavatelj će odobriti povrat robe Kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo putem elektroničke pošte. U tom slučaju Prodavatelj će u roku od 30 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupni plaćeni iznos. Proizvode s oštećenjima, proizvode koje je Kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog korištenja ili neprikladne uporabe i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Ako Prodavatelj utvrdi da reklamacija nije osnovana te ju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slučaju da je isporučen proizvod koji nije naručen, ako je isporučeni proizvod imao grešku ili oštećenja koji nisu nastali u transportu i u ostalim slučajevima sukladno zakonskim okvirima (vidi Jednostrani raskid ugovora od strane potrošača).

Proizvodi koje kupac vraća Prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni. Uz vraćene proizvode Kupac mora priložiti originalni račun s dopisom o količini proizvoda te brojem bankovnog računa na koji će se izvršiti povat uplaćenih sredstava. Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke koje ne odgovaraju Općim uvjetima poslovanja. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavatelja, Kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Za proizvode koji podliježu jamstvu biti će specificiran jamstveni rok uz svaki pojedini proizvod.

7. PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Potvrda narudžbe zajedno s ovim Općim uvjetima predstavljaju obavijest u smislu čl. 57. Zakona o zaštiti potrošača i Opće uvjete s obavijesti iz čl. 57. Zakona o zaštiti poštrošača i obrazac za jednostrani raskid ugovora Kupac će primti elektroničkim putem zajedno s potvrdom narudžbe.

8. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE POTROŠAČA

Temeljm čl. 72. Zakona o zaštiti potrošača Kupac-potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu bez navođenja razloga i to u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik. Ukoliko je Kupac jednom narudžbom naručio više komada robe koji bi trebali biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više pošiljki, rok od 14 dana počinje teći od dana kada je isporučen zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o tom pravu, pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku od 12 mjeseci od isteka roka za raskid, a rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana predviđenih za raskid ugovora u slučaju uredne obaviještenosti. Ako je obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskida ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili drugom nedvosmislenom izjavom o raskidu. Obrazac za jednostrani raskid ugovora će Kupac primiti od Prodavatelja putem elektroničke pošte zajedno sa ovim Općim uvjetima poslovanja.

Kupac je dužan ispunjeni Obrazac ili izjavu o jednostranom raskidu ugovora dostaviti Prodavatelju putem elektroničke pošte. Nakon što Kupac dostavi ispunjeni Obrazac o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelju, Prodavatelj će potvrditi primitak istog putem elektroničke pošte. Ugovor se smatra raskinutim kada Prodavatelj primi pismenu obavijest (popunjeni Obrazac ili izjavu) putem elektroničke pošte.

Ukoliko Kupac jednostrano raskine ugovor, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je primio od Kupca uključujući  i troškove dostave bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj zaprimio Kupčevu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. Prodavatelj će izvršiti povrat novca tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što Kupac dostavi Prodavatelju dokaz da je robu poslao natrag. Kupac je dužan vratiti robu Prodavatelju bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana od kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskida ugovor.

Troškove povrata robe snosi Kupac. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obavezu u roku ako prije isteka roka od 14 dana pošalje robu natrag Prodavatelju na dokaziv način (preporučenom pošiljkom) ili je preda direktno Prodavatelju na adresu ESKADRILA d.o.o., 15. Trokut 1/B, 10000 Zagreb.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanjem robe, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Roba koju Kupac vraća Prodavatelju mora biti nekorištena, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećena i potpuno ispravna. Također, Kupac je dužan povratu priložiti originalan račun s dopisom o količini robe. U suprotnom, to jest ako je proizvod vraćen neispravan ili oštećen ili korišten ili bez originalne ambalaže ili bez dijelova ili bez dokumentacije te ukoliko se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

9. ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Kupac – potršač temeljem čl. 79. Zakona o zaštiti potrošaća nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

10. RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti sporazumno mirnim putem, u suprotnom nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

11. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Pridržana su sva prava nakladnika i nositelja programa na tiskanom djelu. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, kopirati ni na bilo koji drugi način javno prikazivati te prodavati proizvode Prodavatelja Korištenje ilustracija, slika, tekstova i bilo kojih drugih materijala s ove internet stranice dopušteno je isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Prodavatelja. Naovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava www.eksladrila.hr i podložno je tužbi. Copyright ilustracija,naslovniva i logotipa koji nisu u vlasništvu ESKADRILA d.o.o. pripada autorima osdnos vlasnicima prava.

12. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Prodavatelj se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika internet trgovine te će podatke koristiti i obrađivati iključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Općim uvjetima. Prodavatelj može prikupljati osobne podatke korisnika kao što su ime i prezime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi Prodavatelju.

Registracijom na internet stranici, kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici korisnik daje suglasnost Prodavatelju da obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, podatke o narudžbama kao i druge podatke. Prodavatelj će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza te što boljeg uvida i razumjevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnog pružanja svih usluga Prodavatelja. Prodavatelj prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe internet trgovine bez otkrivanja identiteta ili osobnih podataka koji omoguzćuju otkrivanje identiteta korisnika.

Prodavatelj prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi ( Internet Protocol Address) korisnika ili o llokaciji računala za potrebe internetskog servisa. Prodavatelj će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja internet trgovine od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica ili sadržaja. Tkave podatke će Prodavatelj koristiti isključivo u svrhu unaprijeđenja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivne aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

13. PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Temeljem čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača kupci mogu podnijeti pisani prigovor putem elektroničke pošte. Na prigovore će Prodavatelj odgovoriti u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

Prilikom registracije Korisnik je dužan unijeti istinite podatke te čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Korisnik je dužan odmah prijaviti Prodavatelju neovlašteno korištenje njegovog korisničkog računa. Prodavatelj ne može se smatrati odgovornim za neovlašteno korištenje korisničkog računaniti eventualnu štetu  nastalu na taj način. Prodavatelj zadržava pravo pojedinom korisniku zbog kršenja Općih uvjeta po slobodnoj ocjeni ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Jednostrani raskid ugovora (PDF)